Xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định đánh giá tuân thủ của Doanh nghiệp trong quản lý hoạt động Xuất Nhập Khẩu.
[04/12/2018 15:31:17]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020 và NQ số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về việc hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ tài chính (Tổng cục hải quan) đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp trong quản lý hoạt động XNK, Nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo)

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi và lợi ích thiết thực của Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (đ/c: 12 ngô tất tố, P Văn Miếu, Đống Đa, HN, Email: office@vnpca.org.vn), đề nghị các DN xem xét và đóng góp ý kiến cho Dự thảo và gửi về cho Hiệp hội DN Dược Việt Nam trước ngày 12/12/2018 để kịp gửi Ban Soạn thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục (đính kèm)