Xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo 1 - Thông tư quy định việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 35/2018/TT-BYT
[13/05/2021 09:47:37]

Hiệp hội nhận được công văn số 4641/QLD-CL của Cục Quản lý Dược BYT về việc xin ý kiến đối với Dự thảo 1 Thông tư quy định việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 35/2018/TT-BYT.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý gửi về Cục Quản lý dược qua địa chỉ email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn trước ngày 15/5/2021 và gửi một bản cho Hiệp hội qua địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.