Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02,03,04/2018/TT-BYT
[26/12/2018 09:42:30]

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 23143/QLD-CL ngày 19/12/2018 Của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02,03,04/2018/TT-BYT

Ngày 12/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Để phù hợp với các quy định về điều kiện kinh doanh, Cục Quản lý Dược dự thảo Thông tư sửa đổi, đính chính Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định vể thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thì nghiệm.

Để có cơ sở hoàn thiện Dự thảo thông tư nêu trên trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo sớm và gửi góp ý trực tiếp qua đường văn bản/ file mềm theo địa chỉ: Phòng quản lý Chất lượng thuốc - Cục quản lý Dược, Bộ Y tế:138A Giảng Võ- Ba Đình – Hà Nội/ email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn, và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội; email: office@vnpca.org.vn để tổng hợp trước  ngày 17/1/2019 gửi Cục quản lý Dược.

Dự thảo Văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục quản lý Dược, mục Dự thảo góp ý, cụ thể theo đường link sau: https://dav.gov.vn/van-ban-quan-ly/van-ban-du-thao-vb41.html