Xin ý kiến góp ý Dự thảo 40 TCVN về thuốc mới
[26/12/2018 10:57:08]

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 23408/QLD-CL đề ngày 21/12/2018 Của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo 40 TCVN về thuốc mới

Thực hiện quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã tổ chức xây dựng dự thảo 40 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) về thuốc mới.

Thực hiện các quy định hiện hành về thủ tục xây dựng TCVN - Dược điển Việt Nam và để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, chuyên luận DĐVN khả thi trong quá trình áp dụng, Cục QLD đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo của 40 TCVN về thuốc mới nêu trên.

Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo và gửi góp ý trực tiếp cho Cục QLD theo địa chỉ: Cục quản lý Dược, Bộ Y tế:138A Giảng Võ- Ba Đình – Hà Nội; Địa chỉ email: quanlychatluongthuoc@moh.gov.vn; toannd.qld@moh.gov.vn và gửi cho Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội; email: office@vnpca.org.vn trước ngày 26/02/2019 để Hiệp hội tổng hợp gửi Cục quản lý Dược.

Doanh nghiệp tham khảo dự thảo tại đây