Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2017
[02/11/2017 14:31:55]

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính(Tổng cục hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2017 nhằm thông tin,  tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

Tại Hà nội:

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017

- Địa điểm: Ballroom tâng 2, khách sạn Melia, 44 Lý Thường kiệt.

Tại TP.HCM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2017

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272-272 Võ Thị Sáu, Quận 3.

Doanh nghiệp có ý kiến, kiến nghị phản ánh khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan và các lĩnh vực khác có liên quan vui lòng gửi công văn về văn phòng Hiệp hội tổng hợp để lãnh đạo Hiệp hội có cơ sở báo cáo tại Hội nghị.

Doanh nghiệp tham dự vui lòng liên hệ:

- Tại Hà Nội: Anh Quyết, Chị Ánh Đt: 024 35742165, Fax: 024 35742020, Email: quyetvcci@gmail.com, honganhvcci9@gmail.com

- Tại TP.HCM: Chị Trâm, Chị Thủy, Đt: 028 39325149, Fax: 028 39325472, Email: tramnguyenvcci@gmail.com, thuythanh.do.vcci@gmail.com