Góp ý nội dung báo cáo của Bộ Y tế về Nghị định số 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
[27/05/2019 15:08:07]

Hiệp hội nhận được thư từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) đề nghị Hiệp hội cho ý kiến góp ý Báo cáo của Bộ Y tế về tổng thể tình hình thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 

Nghị định 09 và báo cáo của Bộ y tế kèm theo

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 30/5/2019 để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI đúng thời hạn