Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam
[16/05/2019 14:14:38]

Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư trên. 

Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 31/5/2019, theo địa chỉ: 12 Ngô tất tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn