Góp ý Dự thảo Luật Giá(sửa đổi)
[24/06/2022 10:41:10]

Hiện Bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật giá(sửa đổi). Toàn văn Dự thảo tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-gia-sua-doi

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và góp ý xin gửi về Ban pháp chế VCCI đồng thời gửi cho Hiệp hội trước ngày 5 tháng 7 năm 2022 theo địa chỉ:

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội:

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

 

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam:

12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Email: office@vnpca.org.vn