Giao lưu doanh nghiệp trực tuyến Ấn Độ - Việt Nam 29-30/06/2020
[21/08/2023 10:23:14]

Đại sứ quán Ấn Độ, Hà Nội thông báo tới các doanh nghiệp chương trình: Giao lưu doanh nghiệp trực tuyến Ấn Độ - Việt Nam dự kiến được tổ chức vào ngày 29-30 tháng 6 năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD tổ chức. 

Đại dịch Covid-19 toàn cầu hiện nay đã làm ngưng trệ di chuyển đi lại trên toàn thế giới, điều này gây khó khăn cho việc đặt các đơn đặt hàng mới và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh toàn cầu. dẫn đến sự cần thiết của các chương trình Giao lưu Doanh nghiệp Mua - Bán hàng hoá trực tuyến nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp từ cả hai quốc gia kết nối với nhau thông qua các nền tảng tương tác trực tuyến, bất kể thời gian và địa điểm.

Nền tảng trực tuyến quốc tế chính thức của PHDCCI  (www.phdccivirtualmeet.com) dành cho các cuộc họp B2B đã được thiết lập dành để thu thập đăng ký tham dự. Các công ty đăng ký thành công sẽ nhận được thông tin về cách kết nối với những doanh nghiệp bán hàng tiềm năng từ Ấn Độ trong thời gian diễn ra sự kiện. Sự tham gia của doanh nghiệp mua hàng Việt Nam là hoàn toàn miễn phí. Danh sách các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia cập nhật mới nhất tới thời điểm hiện tại được đính kèm theo thư này để tham khảo và phổ biến thêm tới các doanh nghiệp Việt Nam.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham dự giao lưu trực tuyến để kết nối kinh doanh, vui lòng liên hệ với đầu mối dưới đây và đính bản sao cho Đại sứ quán để sứ quán có thể hỗ trợ thêm (nếu cần):
 
Ông Niraj, Thư ký ban Đối Ngoại, Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD: Email: niraj@phdcci.in/ DT: +91 9810107069
Ông Abhishek Banwara, Thư ký ban Đối Ngoại, Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD: Email: abhishekbanwara@phdcci.in/ DT: +91 9654122241
 
Phòng Thương mại, Đại sứ quán Ấn Độ DT: +84-24-38244990 Email: ecocom1.hanoi@mea.gov.in  Web: www.indembassyhanoi.gov.in