Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định TM Việt Nam-Cuba
[16/05/2019 14:22:01]

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư trên. 

Chi tiết về thông tư xem tại đây

Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 3/6/2019, theo địa chỉ: 12 Ngô tất tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn