Công văn số 5055/QLD-CL ngày 18/5/2009 của Cục Quản lý dược về việc kiểm tra việc lưu hành các thuốc không rõ nguồn gốc
[24/08/2009 16:29:57]

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện trên thị trường đang lưu hành một số loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. Các thuốc này được mang tên thuốc, số đăng ký và nhà sản xuất đã được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

- Thuốc viên nang Ampicillin 500 mg, Lô SX: 050508, HD: 05/2010,  trên nhãn ghi SĐK: VNB-3512-05 của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa sản xuất.

- Thuốc viên bao phim Zenatop 250 (Cefuroxime Acetil Tables USP), Lô SX: 0803004, Ngày SX: 21/3/2007, HD: 20/3/2010, trên nhãn ghi SĐK: VN-2005-06 của Công ty Clesstra Healthcare Pvt Ltd. India sản xuất và có nhãn phụ ghi Công ty CP dược phẩm TV. Pharm nhập khẩu.

- Thuốc viên bao phim Voltaren 50 mg (Diclofenac), trên nhãn ghi Công ty Novatis  sản xuất

 

Thuốc thật ZENATOP 250  Thuốc giả ZENATOP 250
   
 Thuốc thật Voltaren 50 mg  Thuốc giả Voltaren 50 mg 

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không buôn bán sử dụng các thuốc giả có dấu hiệu nhận biết được mô tả nêu trên cùng với mẫu ảnh vỉ thuốc giả được kèm theo công văn này.

- Kiểm tra và giám sát các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thực hiện thông báo này; xử lý những cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm các quy định hiện hành về sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.