Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam"
[12/12/2012 09:16:47]

   Với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ Y tế trong việc sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam qua đó góp phần tăng tỷ lệ sử dụng sản xuất tại Việt nam có chất lượng tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh dược Việt Nam phát triển, tăng cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh trong nước, tiến tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực và trên thế giới. Bộ Y tế đã chủ trì xây dựng Đề án "Người Việt nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam.

   Qua nhiều Hội thảo, diễn đàn xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc, bệnh viện, Hiệp hội...Ngày 03/12/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4824/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam".

   Đây là một Đề án lớn với sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam được phân công nhiệm vụ:

- Phối hợp với Cục Quản lý dược, Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Pháp chế, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và các Vụ, Cục chức năng có liên quan xây dựng, sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy việc ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam có hiệu quả, đạt mục tiêu như Đề án được đặt ra.

- Tổ chức đoàn tham quan các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP... cho các lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh, thầy thuốc, phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng.

- Xây dựng tiêu chí phân loại/xếp hạng đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có chính sách khen thưởng động viên kịp thời nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục chức năng có liên quan triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả trong cộng đồng doanh nghiệp thành viên thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, hội nghị, diễn đàn chuyên đề về "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" để giới thiệu, quảng bá đến các bệnh viện, thầy thuốc, cộng đồng về các thành tựu khoa học, sản phẩm thuốc mới sản xuất tại Việt Nam...

- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng vận động hội viên tham gia ủng hộ Quỹ "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam".

Nội dung cụ thể Đề án đã được phê duyệt có trong mục Tài liệu - Văn bản của website Hiệp hội. Đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu, phối hợp thực hiện để Đề án đạt được mục tiêu.

(Tin VPHH)