Theo thống kê của Cục quản lý Dược đến hết ngày 31/12/2010 tổng số nhân lực dược trên cả nước có 15.150 DSĐH và sau đại học (nhân lực chưa bao gồm các cơ sở đào tạo nhân lực Dược thuộc Bộ Y tế).

Trong năm 2008, có 1970 thuốc trong nước được cấp SĐK. Các thuốc đăng ký nhiều trong năm là: hạ nhiệt giảm đau, kháng sinh, kháng viêm, ngoài ra một số hoạt chất khác như Tadalafil, Fexofenadil cũng được nhiều nhà máy sản xuất.

Các doanh nghiệp thực hiện GPs tăng mạnh trong năm 2008. Tính đến 31/12/2008 toàn quốc có 312 nhà thuốc đạt GPP(HN:175; TP.Hồ Chí Minh: 122). Số nhà thuốc bệnh viện đạt GPP: 83