Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo lần 7 Thông tư liên tịch Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và gửi ý kiến góp ý về VPHH để tổng hợp và gửi góp ý cho Ban soạn thảo.

Hiện nay Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam đã xây dựng bản dự thảo "Nguyên tắc tự nguyện đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, sinh học Việt Nam" và tiến hành lấy ý kiến rộng rãi các cá nhân/doanh nghiệp để hoàn thiện trước khi triển khai.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Hiệp hội theo địa chỉ: Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam, 138B Giảng võ, Ba đình, Hà Nội hoặc qua fax: 0438465224, email: office@vnpca.org.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.