Thực hiện quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được Bộ khoa học và công nghệ Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng dược điển Việt Nam đã tổ chức xây dựng dự thảo 80 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) về thuốc sửa đổi, bổ sung. Để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, chuyên luận DĐVN khả thi trong quá trình áp dụng, Cục QLD lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo của 80 TCVN.

Đề nghị các DN nghiên cứu Dự thảo theo địa chỉ: https://dav.gov.vn tại mục văn bản quản lý/Văn bản dự thảo. Ý kiến góp ý gửi về Cục QLD trước ngày 11/1/2020 theo địa chỉ 138A giảng võ, Ba đình, Hà Nội và email: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vntoannd.qld@moh.gov.vn

Hiện tại, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2022 (Danh mục AHTN 2022) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa của các dòng hàng ở cấp độ HS 8 chữ sốDự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu dược, hóa chất, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thủ công nghiệp,… thuộc các mã HS dự kiến có điều chỉnh.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu dự thảo (đính kèm) và cho ý kiến góp ý. Ý kiến góp ý xin gửi về: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam, 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn trước ngày 28/8/2019

Ngày 19/7/2019 Hiệp hội nhận được công văn số 11564/QLD-PCTTr đề ngày 12/07/2019 của Cục quản lý Dược về việc đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý trước ngày 26/7/2019.

Nội dung Dự thảo xem tại đây

Hiệp hội nhận được công văn số 8637/QLD-ĐK ngày 5/6/2019 của Cục quản lý Dược về việc đề nghị góp ý Dự thảo thông tư quy định sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam .

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo(đính kèm)  và cho ý kiến góp ý trước ngày 14/6/2019 về địa chỉ Hiệp hội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn để Hiệp hội tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Hiệp hội nhận được thư từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) đề nghị Hiệp hội cho ý kiến góp ý Báo cáo của Bộ Y tế về tổng thể tình hình thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 

Nghị định 09 và báo cáo của Bộ y tế kèm theo

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý gửi về Hiệp hội trước ngày 30/5/2019 để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI đúng thời hạn

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư trên. 

Chi tiết về thông tư xem tại đây

Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 3/6/2019, theo địa chỉ: 12 Ngô tất tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu cho ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư trên. 

Góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 31/5/2019, theo địa chỉ: 12 Ngô tất tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Hiệp hội nhận được công văn số 6677/QLD-CL của Cục QLD ngày 08/05/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02, 03, 04 và 11/2018/TT-BYT(lần 2) 

Hiệp hội nhận được công văn số 6677/QLD-CL của Cục QLD ngày 08/05/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02, 03, 04 và 11/2018/TT-BYT(lần 2) 

Để phù hợp với các quy định về điểu kiện kinh doanh, Cục QLD đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư:

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm;

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

(Dự thảo thông tư đính kèm)

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý vào dự thảo thông tư nói trên. 

Góp ý xin gửi về Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam trước ngày 13/06/2019 theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

 

Triển khai thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016, Bộ Y tế xây dựng thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công. Nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản trong quá trình thực hiện, Cục QLD tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp. 

Hiệp hội đề nghị Quý doanh  nghiệp nghiên cứu và góp ý dự thảo nội dung nói trên. Góp ý xin gửi về Cục quản lý dược - Bộ y tế theo địa chỉ 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà nội; Email: dangkythuocqld@gmail.com và gửi Hiệp hội theo địa chỉ email: office@vnpca.org.vn trước ngày 15/2/2019 đề hiệp hội tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Tải về nội dung dự thảo tại đây