Tên công ty:
Công ty TNHH Kiến Vương
Địa chỉ:
Lô 22 Đường số 7, Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo , Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
08 39627439
Fax:
08 38582369
Email:
info@kienvuong.com
Website:
www.kienvuong.com
Người đại diện:
Ông Nguyễn Hữu Quý - Giám đốc
Giới thiệu: