Tên công ty:
Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Dược NANOGEN
Địa chỉ:
Lô I – 5C Khu Công Nghệ Cao Saigon, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM
Điện thoại:
8.37309931
Fax:
8.37309963
Email:
info@nanogenpharma.com
Website:
www.nanogenpharma.com/
Người đại diện:

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh dược phẩm sinh học
Các sản phẩm chính: Feronsure(Interferon alfa 2a), Pegnano(PegInerferon alfa 2a), Nakokine(Erythropoietin alfa), Fibricin(Retaplase), Ficocyte(Filgrastim), Pegcyte(Pegfilgrastim), Maropin(Human Isulin), Stimus(Interferon gamma 1b)