Tên công ty:
Công ty Dược Trung ương 3
Địa chỉ:
237 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại:
0511 3816688
Fax:
0511 3822267
Email:
ctduoctw3@dng.vnn.vn
Website:
Người đại diện:
DS.Phạm Hưng Thịnh - Giám đốc
Giới thiệu: