Tên công ty:
Công ty CP TM Dược phẩm Quang Minh
Địa chỉ:
4A Lò Lu , Phường Trường Thạnh Q9 , Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
08 37300167- 08 38872856 - 08 37300167
Fax:
08 37301103 - 8 37300167
Email:
info@qmmediphar.com.vn
Website:
www.qmmediphar.com.vn
Người đại diện:
Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc-Chủ tịch HĐQT
Giới thiệu: