• user warning: Table './vnpca_db/counter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT count(*) AS total FROM counter WHERE counter_ip='54.204.165.156' AND counter_date='2015-04-27' AND counter_page='node,2147' in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/sites/all/modules/liva_vnpca/liva_vnpca.module on line 701.
  • user warning: Table './vnpca_db/counter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO counter (counter_ip, counter_date, counter_page) VALUES ('54.204.165.156', '2015-04-27', 'node,2147') in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/sites/all/modules/liva_vnpca/liva_vnpca.module on line 712.
  • user warning: Table './vnpca_db/counter' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT count(*) as total FROM counter c in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/sites/all/modules/liva_vnpca/liva_vnpca.module on line 718.
Tên công ty:
Công ty CP TM Dược phẩm Quang Minh
Địa chỉ:
4A Lò Lu , Phường Trường Thạnh Q9 , Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
08 37300167- 08 38872856 - 08 37300167
Fax:
08 37301103 - 8 37300167
Email:
info@qmmediphar.com.vn
Website:
www.qmmediphar.com.vn
Người đại diện:
Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc-Chủ tịch HĐQT
Giới thiệu:

Newsletter

Sign up to receive information periodically