Tên công ty:
Công ty CP dược phẩm TW Vidipha
Địa chỉ:
19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
08 38440 106
Fax:
08 38440 446
Email:
vidipha@hcm.vnn.vn
Website:
www.vidipha.com.vn
Người đại diện:
DS. Kiều Hữu - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
Giới thiệu: