Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 – PHARBACO
Địa chỉ:
160 Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:
04 38454561
Fax:
04 38237460
Email:
marketing@pharbaco.com.vn
Website:
www.pharbaco.com.vn
Người đại diện:
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc
Giới thiệu: