Tên công ty:
Công ty CP Dược liệu Trung ương 2
Địa chỉ:
24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08 38323058
Fax:
08 38323012
Email:
phytopharco@hcm.fpt.vn
Website:
www.phytopharma.vn
Người đại diện:
DS.Phan Thành Lây - Giám đốc
Giới thiệu: