• user warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/includes/cache.inc on line 27.
 • warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'locales_source' is marked as crashed and should be repaired in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 114.
 • user warning: Table 'locales_source' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT s.source, t.translation, t.language FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'vi' WHERE s.textgroup = 'default' AND s.version = '6.33' AND LENGTH(s.source) < 75 in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/modules/locale/locale.module on line 360.
 • warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'locales_source' is marked as crashed and should be repaired in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 114.
 • user warning: Table 'locales_source' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'vi' WHERE s.source = '<div><div >Lượt truy cập: <br/><div class=\"rounded div-counter-ngoai\"><div class=\"div-counter1\"></div><div class=\"div-counter\"><span>3,256,980</span>lượt</div><div class=\"div-counter4\"></div></div></div></div>' AND s.textgroup = 'default' in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/modules/locale/locale.module on line 374.
 • warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'locales_source' is marked as crashed and should be repaired in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 114.
 • user warning: Table 'locales_source' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM locales_source s LEFT JOIN locales_target t ON s.lid = t.lid AND t.language = 'vi' WHERE s.source = ' <p>Sign up to receive information periodically</p>\n \n <form action=\"/gioi-thieu\" accept-charset=\"UTF-8\" method=\"post\" id=\"simplenews-block-form-36\">\n<div><div class=\"form-item\" id=\"edit-mail-wrapper\">\n <label for=\"edit-mail\">Email: <span class=\"form-required\" title=\"This field is required.\">*</span></label>\n <input type=\"text\" maxlength=\"128\" name=\"mail\" id=\"edit-mail\" size=\"20\" value=\"\" class=\"form-text required\" />\n</div>\n<div class=\"form-radios\"><div class=\"form-item\" id=\"edit-action-subscribe-wrapper\">\n <label class=\"option\" for=\"edit-action-subscribe\"><input type=\"radio\" id=\"edit-action-subscribe\" name=\"action\" value=\"subscribe\" checked=\"checked\" class=\"form-radio\" /> Subscribe</label>\n</div>\n<div class=\"form-item\" id=\"edit-action-unsubscribe-wrapper\">\n <label class=\"option\" for=\"edit-action-unsubscribe\"><input type=\"radio\" id=\"edit-action-unsubscribe\" name=\"action\" value=\"unsubscribe\" class=\"form-radio\" /> Unsubscribe</label>\n</div>\n</div><input type=\"submit\" name=\"op\" id=\"edit-submit-2\" value=\"Ok\" class=\"form-submit\" />\n<input type=\"hidden\" name=\"form_build_id\" id=\"form-OC3sqRUNpWsVT3DJUVewJcW842-ZyPTThPpe_DnXluw\" value=\"form-OC3sqRUNpWsVT3DJUVewJcW842-ZyPTThPpe_DnXluw\" />\n<input type=\"hidden\" name=\"form_id\" id=\"edit-simplenews-block-form-36\" value=\"simplenews_block_form_36\" />\n\n</div></form>\n \n \n \n ' AND s.textgroup = 'default' in /home/vnpca/domains/vnpca.org.vn/public_html/modules/locale/locale.module on line 374.
Giới thiệu chung
[22/03/2012 10:07:59]

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DƯỢC VIỆT NAM
VIETNAM PHARMACEUTICAL COMPANIES ASSOCIATION - VNPCA
Trụ sở: 138B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3 8465223   Fax: (84-4) 3 8465224

Email: office@vnpca.org.vn *  Website: www.vnpca.org.vn

Mục tiêu:       Liên kết - Hợp tác - Phát triển

Nâng cao thương hiệu thuốc Việt trên thị trường

    Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam - VNPCA là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Thuốc Việt trên thị trường, góp phần vào sự phát triển ngành dược và đất nước.
    Sau hơn 10 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp hơn 100 doanh nghiệp Dược hàng đầu của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mại, tư vấn, đào tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng.
Các đơn vị trực thuộc:   

 •    Văn phòng Hiệp hội
 •    Ban Hội viên và Thông tin
 •    Ban Xúc tiến thương mại và Hợp tác quốc tế
 •    Ban Pháp chế
 •    Ban Khoa học và công nghệ
 •    Trung tâm tư vấn đào tạo
 •    6 khu vực trực thuộc trên toàn quốc

Newsletter

Sign up to receive information periodically