Công văn số 2176 của Bộ Tài chính trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội liên quan đến thẩm quyền của Bộ Tài Chính về đề nghị sửa đổi thuế suất xuất nhập khẩu nguyên liệu, nguyên liệu phối hợp làm thuốc, thành phẩm....Các doanh nghiệp nghiên cứu nếu thấy trả lời của BTC chưa thuyết phục xin gửi ý kiến phản biện, Hiệp hội sẽ tiếp tục ý kiến BTC nếu cần thiết.

Ngày 22 tháng tháng 1 năm 2020 Cục quản lý Dược đã có công văn số 839/QLD-KD trả lời các kiến nghị của doanh  nghiệp hội viên Hiệp hội theo công văn số 52/HHD ngày 5/12/2019 của Hiệp hội

Toàn văn bảng trả lời kiến nghị xem tại đây

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục QLD đã có công văn gửi các Vụ, Cục có liên quan để trả lời theo thẩm quyền các kiến nghị của Hiệp hội tại buổi"Tọa đàm giữa BCH Hiệp hội và lãnh đạo Bộ Y tế, Cục QLD"

Vụ bảo hiểm y tế đã có công văn số 280/BH và Cục khoa học công nghệ đào tạo đã có công văn số 744/K2DT-VP để trả lời các kiến nghị cùa Hiệp hội theo thẩm quyền.

Tham khảo các công văn chi tiết tại đây

Công văn số 12705/QLD-KD ngày 26/7/2019 của Cục QLD trả lời công văn số 28/HHD ngày 28/6/2019 của Hiệp hội gửi thứ trưởng Trương Quốc Cường về kết quả tọa đàm giải quyết khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đây là phần trả lời các kiến nghị bổ sung sau buổi tọa đàm giữa giữa BCH với Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Cục QLD và Cục ATTP ngày 14/6/2019

Nội dung công văn xem tại đây

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Khách sạn MELIA Hà Nội, Hiệp hội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội (BCH) lần thứ 7 khóa V(2016-2021) nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 và tổ chức tọa đàm giữa BCH với Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Cục QLD và Cục ATTP về giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD của Doanh nghiệp dược.

Tham dự hội nghị có Ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng BYT , Ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục QLD, Ông Đỗ Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục QLD, Ông Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục ATTP và lãnh đạo các phòng của Cục QLD

Tại tọa đàm các doanh nghiệp đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị Bộ Y tế - Cục QLD quan tâm giải quyết.

Về cơ bản các kiến nghị của doanh nghiệp đã được Cục QLD trả lời tại tọa đàm. Ngày 26/6/2019 Cục quản lý Dược đã có công văn trả lời đầy đủ chi tiết các kiến nghị bằng văn bản của Hiệp hội tổng hợp gửi Cục QLD.

VPHH xin gửi Công văn trả lời của Cục QLD để Quý doanh nghiệp được biết, CV này cũng được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ của doanh nghiệp.

Click vào các phần dưới đây để xem nội dung:

Công văn trả lời kiến nghị của DN – Phần 1

Công văn trả lời kiến nghị của DN – Phần 2

Công văn trả lời kiến nghị của DN – Phần 3