Tên công ty:
Công ty Dược phẩm Trung ương 1
Địa chỉ:
356A Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại:
04 38643327 - 04 38643101
Fax:
04. 38641366 - 36647186
Email:
cpc1hanoi@cpc1.com.vn
Website:
www.cpc1.com.vn
Người đại diện:
DS. Nguyễn Doãn Liêm - Giám đốc
Giới thiệu:

Newsletter

Sign up to receive information periodically